closeTerug naar inventaris

Transcriptie

den 28„e Iunij na Eijmeu

den aldaer remorerende Chinees quepolong per Ionk groot

400 lasten bemant met nog 204 koppen, en 12 koppen Chin: als

passagier neemt meede 7000 pic: tripangs, 300 pec: agar, 2000

bossen rottings, 1500 p„s busfels huijden 10 pic: vogelnes,jes, 120 pic: ge„

„droogde buffel flees, 120 Corg: rotting matjes, 20 pic: Care ten

Eenige kleenigh:

Bonerate den s Comp„s onder daan sa d0 per paduw: groot 3 lasten bemant

met nog 7 koppen gemonth: met 2 p„s snaph: 1 p„s rantak: 2 bottel

kruijt, neemt meede Eenige kleenigh:

oen ’sComp„s onderdaan Lahama per d„o groot 4 lasten bemant

met nog 8 Koppen, gemonth: met 7 p„s snaph: 3 bottel kruijt, neemt

meede 200 rd„s aan Contanten

1788

Aan Koomende

den 1„e Iunij van Boetong den Parnach: Chin: Intje Bidolla per paduw: groot 5 lasten be„

„mant met nog 9 Koppen gemonth: met 1 p„s rantaz: 4 p„s snaph: 5 te kruijt

brengt aan 30 pic: tripangs en 6 Koppen slaeven

_„o

8

den Parn: Chin: Mama per d„o groot 4 lasten bemant met nog 14

koppen gemonth: met 2 p„s donderb: 2 p„s ranta k: 4 p„s snaph: 5 boltel kruijt

brengt aan 50 pic: tripangs en 2 koppen slaeven

_„o

den sComp„s onderdaan Ioemar per d„o groot 5 lasten bemant met nog

14 koppen gemonth: met 2 p„s ijzere Bassen 2 p„s rantak: 4 p„s snaph: en 2 bon„

„derb: 25 Jatijes Kruijt brengt aan

_„o Bonerate den Maleijer Daing seense per d„o groot 5 lasten bemant met

nog 10 koppen gemonth: met 4 p„s snaph: 2 p„s donderb: 6 lb kruijt boengl

aan 3 pic: wax 30 pic: tripangs en 3 koppen slaeven

_„o Bima

den Chin: Poangje koper d„o groot 7 lasten bemant met nog 9 koppen

gemonth: met 2 p„s rantak: 1 donderb: ½ bottel kruijt, brengt aan

9 katjes vogelnesjes Een slaef en Eenige klenigh:

_„o Boegis

den sComp„s ondertaan Bapa Biembe per d„o groot 8 lasten bemant met

nog 15 koppen gemonth: met Een Canon Een rantak: 2 donderb: 2 p„s snaph:

¼ pic: kruijt, brengt aan 20 pic: tripangs

verte

26

22

Van