closeTerug naar inventaris

Transcriptie

den 27„e Junij van Bonerate den Chin: alhier Intje Kibeeng per paduw: groot 5 lasten bemant

met nog 12 koppen gemonth: met 2 p„s rantak: 2 p„s snaph: en 25 lb

Kruijt, brengt aan 6 pic: tripangs

30„' _„o„ Sumbara

den Chin: Ongjon„ ko per d„o groot 10 lasten bemant met nog

18 koppen gemonth: met 7 p„s snaph: 2 donderb: 2 p„r rantak: ½ pic:

kruijt brengt aan 100 pic: Cappas 10 lasten rijst 10 pic: tripangs

3 Koppen slaeven

/onderstont:/ Maccasser Adij ult„o Iunij Anno 1788

/was gesteekend/ S: Monsieur

Specificatie van alle Afgaande en Aankoomende vaar

„tuigen in de Maand Iulij 1788

Afgaande

den 3 Iulij na Batavia den oub Boekhouder Hendrik Iansz: voll nevens 4leijf„

koppen ge„

„Eijgenen per Paduw: groot 9 lasten bemant met nog

„month: met 8 p„s Metaale Bassen 24 p„s snaph: 6 p„s donderb: 200 lb

kruijt, neemt meede 16 kopen s Comp„s 20 koppen bestelling 42 kop„s

slaave

„pen negotie, als passagier den Burger M: Pieloor en 2 Chineesen

_„o sumbawa den Maleijer Intje Alie per d„o groot 8 lasten bemant met nog

10 koppen gemonth: met 2 p„s ranta k: 3 p„s snaph: 2: p„s donderb: 25 lb

kruijt neemt meede 500 p„s parrings 3 kasjes gouddraat

ƒ 0: _„o

o den glissonder Badielie per d„o groot 9 lasten bemant met nog 16 kop„

„pen, neemt meede 125 rd„s aan contanten

_„o Bima

den sComp„s onder daan aldaer Moeloe per d„o groot 2 lasten bemant

met nog 4 koppen gemonth: met 2 p„s snaph: 2 p„s donderb: 25: lb kruijt

neemt niets meede

_„o sumbawa den sComp„s onder daan Bapa odoe per d„o groot 5 lasten bemant

met nog 12 koppen gemonth: met 7 p„s snaph: 2 p„s rantak: 20 lb kruijt

neemt

ten 11

13„