closeTerug naar inventaris

Transcriptie

ruijt

n bemant

5 te

ie t nog

den 11„' Iulij na Bima

_„o Sumbawa

13„e _„o

_„o

_„o Batavia

Samarang

_„ Sumbawa

_o

o„

67

neemt niets meede

den sComp„s onder daan aldaar Ama Sierie per„ paduw: groot 5las„

„ten bemant nog 6 koppen gemonth: 3 p„s snaph: 2 p„s donderb: 25 lb kruijt

neemt meede Eenige kleenigh:

den sComp„s onderdaan Tanra per d„o groot 5 lasten bemant met

nog 11 koppen gemonth: met 2: p„s snaph: 2 bottel kruijt neemt meede

100 rd„s aan Contanten

den Chin: Onghanko per d„o groot 7 lasten bemant met nog 2 Chin: en 11 kop„

„pen Inlanders, gemonth: met 2 p„s rantak: 4 p„s donderb: 6 p„s snaph:, neemt:

meede Eenige kleenigh:

den Chin: Tanseenko per d„o groot 6 lasten bemant met nog 2 Chineesen

en 5 Koppen Inlanders gemonth: met 2 p„s rantak: 4 p„s snaph: ½ pic: kruijt

neemt meede 20 bossen ruwe zeijde en Eenige kleenigh:

den Chin: Ongeketeeng per d„o groot 9 lasten bemant met nog 4 Chin:

en 19 koppen Inlanders, gemonth: met 8 p„s Canons 12 p„s snaph: 4 p„s ton„

„derb: 250 lb Kruijt, neemt meede 47 Koppen slaeven tot Negotie en als

passagier de chineesen Tjontonglo; Niohouseeng, nevens den Inlan„

„ter Bapa Rama en den Inlandse vrouw Tija

den parn: Chin: Teogimseeng per d„o groot 10 lasten bemant met 1 Chin: en 19

Koppen Inlanders gemonth: met 4 p„s rantak: 3 p„s snaph: 2 donderb: 60 lb

Kruijt, neemt meede 2000 rd„s aan contanten en 7 koppen slaeven tot Negotie,

6 pic: wax

den Chin: Ioeapko per d„o groot 9 lasten bemant met nog 3 sijner

natie en 8 Koppen Inlanders gemonth: met 4 p„s snaph: 2 donderb:

15 lb kruijt neemt meede 4: Corg: grof Chin wit linne 2 pic ijzer

en Eenige kleenigh:

den Chin: Sjoakonseeng per d„o groot 10 lasten bemant met nog

1 Chin: en 8 Koppen Inlanders gemonth: met 3 p„r Metaale rantak.

2 donderb: 3 p„s snap h: 50 lb kruijt, neemt meede 2 pak ruwe Leijde 3 Co:

Chin: groflinne en Eenige kleenigh:

1

o den Maleijer Poele per d„o groot 6 lasten bemant met nog 11 koppen

Neemt