closeTerug naar inventaris

Transcriptie

10„

d„o

63

meede 200 rd„s aan Contanten

den Maleijer Saleman per Paduw: groot 6 lasten bemant met nog

den 24„e Iulij na Sumbarra

13 koppen gemonth: met 4 snaph: 2 ranta k: 2 p„s donderb: 25 lb kruijtneemt

meede 3 Corg: grof Chin: wit linne 300 p„s glaasen, 3 Corg: Bateekse

Neusboeken en Eenige kleenigh:

den Maleijer Sore per d„o groot 6 lasten bemant met nog 14 koppen

_o„

gemonth: met 4 p„s snaph: 2 p„s rantak: 2 donderb: 25 lb kruijt, neemt

meede 1 bonkos ruwe Zeijde 1000 p„s Pierings en Eenige kleenig E:

den Chin: Kotoko per d„o groot 8 lasten bemant met nog 1 sijner na„

_o

„tie en 9 koppen Inlanders, gemonth: met 6 p„s snaph: 10 lb kruijt,

neemt meede 3 Corg: Euwe zeyde 1 Corg: grof Chin: witlinme en Eenige„

„kleenigh:

_„o Batavia den Chin: Sooijan Ko per d„o groot 8 lasten bemant met nog 5 sijner

natie en 18 koppen Inlanders, gemonth: met 2 p„s Bassen, van 1 lb 10 p„s

rantaz: 2 donderb: 14 p„s snaph: 1 pic: Kruijt, neemt meede 400 p„s Bam„

„boesen met Clappus olij, 60 pic: wax nevens 21 koppen slaeven tot negotie

en 8 koppen ter bestelling en als passagier den meede Chinees

Hantjang

_„ Sumbara

den glissonber Daing Riboko per d„o groot 4 lasten bemant

met nog 2 koppen gemonth: met 1 p„s rantak: p„s snaph: 1 bottel Kruijt

neemt meede 150 r„s aan contanten

den parn: Chin: Liempe Kong per d„o groot 8 lasten bemant met nog

_„o

10 koppen gemonth: met 6 p„s metaale Canons 2 p„s donderb: 4 p„s snaph:

50 lb kruijt neemt meede 70 pic: Cappas 10 p„s zeijde Badjoes 3 lasten rijst

10 pic ijzer en Eenige kleenigh:

_„o

_o

den sComp„s onderdaan Bapa Sappara per d„o groot 20 lasten bemant

met nog 14 koppen gemonth: met 2 p„s ijzere Canons 2 p„s metaale

Bassen 2 p„s donderb: 4 p„s snaph: 50 lb kruijt, neemt niets meede

_„o

_o den sComp„s onderdaan Intje Paloesa per d„o groot 4 lasten bem:

met