closeTerug naar inventaris

Transcriptie

met nog 13 koppen gemonth: met 8 p„s rantak: 4 p„s donderb: 6 p„s snaph: 2 pio

kruijt, neemt niets meede

den 30„e Iulij na Sumbawa

den Chin: Koesamgoan per Paduw: groot 10 lasten bemant met

nog Een sijner natie en 9 Koppen Inlanders gemonth: met 2 p„s ran„

„tak: 2 p„s donderb: 1 p„s snaph: 10 lb kruijt, niemt meede 1 pak ruwe

zeijde 3 tonn Chin: goud braat en Eenige kleenigh:

_„o samarang

den parn: Chin: Tritje Solo nevens 2 leijfeijgenen per d„o groot 8 las„

„ten bemant met nog 22 koppen gemonth: met 2 p„s metaale Camer 8 p„s

donderb: 3 p„s snaph: 1 p„s rantak: /4 pic: kruijt neemt meede 5 pic: war

en 12 koppen slaeven tot negotie

_„o saleyer

den Chin: Ongtjeenko per d„o groot 2 lasten bemant met nog 5 koppen

gemonth: met 2 p„s snaph: 2 bottels Kruijt neemt meede 2 Corg: groff Chin:

withinne 500 p„s kommen en pierings 6 dosijnen messen 5 stellen doosen

en Eenige kleenigh:

_„o Samarang den Chin: Anglieko per d„o groot 9 lasten bemant met nog Een sijner natie

en 13 Koppen Inlanders gemonth: met 4 p„s Camer bassen 4 p„s rantak: 6 p„s

snaph: 2 p„s tondroer 2 pic: kruijt, neemt meede 1500 rd„s aan contanten en 4 Kop„

„pen slaeven tot negotie

_„o Sumbawa

den sComp„s onder daan Soeman per d„o groot 5 lasten bemant: met

nog 9 koppen gemonth: met 2 p„s donderb: 1 londroer 1 p„s snaph: 2 p„s

rantak: 10 lb kruijt, neemt meete Eenige kleenigh:

_„o

oo den Chin: Koemloe per d„o groot 8 lasten bemant met nog 9 Kop„

„pen gemonth: met 2 p„s snaph: 2 p„s donderb: 2 p„r rantak: 50 lb kruijt,

neemt meede ½ pak ruwe zeijde 1 Corg groff Chin: witlinne en

Eenige kleenigh:

_„o

den parn: Chin: Tjiesing per d„o groot 20 lasten bemant met

nog 14 Koppen gemonth: met: 4 p„s snaph: 2 p„s donderb: 2 p„s rantak:

50 lb kruijt, neemt meede 1 pak ruwe zeijde 5 ton chin: goudbraat

2 Corg:s

6„

d„o

4

18

den 4