closeTerug naar inventaris

Transcriptie

a

hemant

„neemt

Vaar„

eman

Vruij

109

de

J.3.

hendensag, na Samarang den Boeginees Poeatjamba per Paduw groot 9lasten be„

„mant met nog 12 koppen gemonth: met 4 p„s rantak: 3 p„s tonterb: 2pp„

snaph: 14 piC: Kruijt, neemt meede 800 rd„s aan Contanten

_„o Sumbara

den boeginees Poea Toema per d„o groot 6 lasten bemant

met nog 13 koppen gemonth: met 5 p„s snaph: 2 donderb: 5 p„s ran„

„tak: 1 bottel Kruijt, neemt meede 300 8d„ aan Contanten

_„o„

den glissonder Daing Maseenge per d„o groot 5 lasten be„

„mant met nog 14 koppen gemonthh: met 2 p„s snaph: 2 bottel

Kruijt neemt meede 200:rd, aan Contranten

_o

den Chin: Teobokseeng per d„o groot 8 lasten bemant met

4

nog 10. koppen gemonth: met 2 p„r Canons, 2 donderb: 3 p„s snaph: 20 lb

kruijt neemt meede 1 pak ruwe zeijde

_o

den s Comp„ nberdaan Bappa Soenting per d„o groot 5lasten be„

„mant met nog 6 koppen gemonth: met 2 p„s rantak: 1 donderb:

2 snaph: en 10: lb kruijt neemt niets meese

_o

0

den glissonder Manoeroekie per d„o groot 5 lasten bemant met

nog 8 koppen gemonth: met 2 p„s snaph: 2 bott: kruijt, neemt meede

200 rd„s aan Contanten

den Maleijer Radija per d„o groot 2 lasten bem: met nog

8„o _„o saleijer

6 koppen gemonth: met. 2 p„r rantak: 2 p„s donderb: 2 p„s snaph: 20 lb

kruijt, neemt meede ½2 Corg: Chin: grof linne, 100 p„s parrings 5 do„

„sijnen messen 2 lasten rijst

Sumbara

den glissonder Poea Samida per d„o groot 4 lasten bemant met

nog 10: Koppen gemonth: met 1 p„s snaph: 1 bott: kruijt neemt meede

100 rd„s aan Contanten

_„ Boegis den Maleijer wate per d„o gooot 4 lasten bemant met nog 8 kop„

„pen gemonth: met 4 p„snaph: 2 donberb: 3antak: Capic: kouijt,

neemt