closeTerug naar inventaris

Transcriptie

neemt meede 3. piC. Chin: tabak 2 Corg: Chin: grof linne en Eenige

kleenigheeden

den 8„e Aug„s na Sumbawa den sComp„ onderdaan Poec Daijper paduw: groot 3 las„

„ten bemant met nog 9 Koppen gemonth: met 18onserb:

3 p„s snaph: 5 bott: Kruijt neemt meede Eenige kleenigh:

_o„ Bonerate den sComp„ onderdaan Bapa Biembe per d„o groot 5 lasten

bemant met nog 10 Koppen gemonth: met 4 p„s rantak: 2 dondert

1: Canan 5p„s Snaph: 20 lb kruijt, neemt meede 700 p„s Komenen

102 p„s parrings 108 p„s pierings ½ Corg wit chin: linne

_„o Sumbawa den parn: C:hin: Litiansong per d„o groot 9 lasten bem: met

nog 7 Koppen gemonth: met 4 p„s snaph: 2 donderb: 10 lb kruijt,

neemt meede ½ pak ruwe zeijde 300 p„s pannen 300 p„s pierings

en Kommen

_„ o den s Comp„s onder daar Dalle per d„o gooot 12: lasten bemant ind

nog 9 Koppen gemonth: met 2 p„s Canons 4 p„s snaph: 2 ranbak:

25 lb Kruijt neemt niets meede

_„o

_o den Chin: Likeesang per d„o groot 10 lasten bemant met nog

13 koppen gemonth: met 4 p„s rantak: 6 p„s snaph: 4 donder b: 1 tom

Kruijt neemt meede 20 pic: ijzer 100 p„s pierings

_„o

den glissonder Bapa Apil per d„o groot 6 lasten bemantind

nog 10 koppen gemonth: met 1 p„r sSnaph: 1 bottel Kruijt, neen

meede 100. rd„s aan contanten

Zo

_„o

den glissonder Daing Magappa per d„o groot 6 lasten bemaat

met nog 15 koppen gemonth: met 1 snaph: 1 bottel kruijt neeme

meede 150 rd„s aan Contanten

_o _o den glissonder Care patas per d„o groot 6 lasten bemant met nog

15 koppen gemonth: met 1 snaph: 1 bott: kruijt, neemt meede

160 rd„s

den 8„o Mu

90

15„e