closeTerug naar inventaris

Transcriptie

be

den 1„e Aug„s na Sumbawa den sComp„s onderbaar Daing Moehama per Paduw: groot 6

lasten bemant met nog 16 koppen gemonth: met 2 p„s Canons 2 p„s don„

den 26„e

„derb: 4 p„s snaph:, 4 p„s rantak: 25 lb kruijt, neemt meede 2000 p„s pierings

1 Corg: grof Chin: wittinne 31 bossen ruwe zeijde

_o„

den sComp„s onder daan Poea Basso per d„o groot 3 lasten beni„

305

met nog 7 koppen gemonth: met 4 p„s snaph: 2 donderb: 3 bottel

kruijt, neemt niets meede

_„o

den glissonder Care Ampa per d„o groot 5 lasten bemant met

nog 16 koppen, neemt meede 100 rd„s aan Contanten

_„o

den glissonder Toeana Mariamang per d„o groot 5 lasten

bemant met nog 15 koppen, gemonth: met 1 snaph: 4 bott: kruijt,

neemt meede 100 rd„s aan Contanten

_o

_„o

den glissonder Care Mangagang per d„o groot 6 lasten bem:

met nog 8 koppen gemonth: met 3 p„s snaph: 3 bott: kruijt, neemt

meede 100 rd„s aan contanten

21„e _„o

den glissonder Care Malino per d„o groot 5 lasten bemant

met nog 14 koppen, gemanth: met 1 p„s donderb: 16otl: kruijt neemt den 2„e A„

meede 150 rd„s aan contanten

den Chin: Niohaijlo per d„o groot 8 lasten bemant met nog 1 Chin„

_„o

en 9 koppen Inlanders, gemonth: met 6 p„s snaph: 2 p„s rantak 25 lbd

4„o

kruijt, neemt meede 1 pak ruwe zeijde en Eenige kleenigh:

den Chin Liemhoeijkong per d„o groot 10 lasten bem: met nog

_„o

11 koppen gemonth: met 2 p„s rantak: 3 p„s snaph: 10 lb kruijt neemt

5„

meede 2000 p„s Kommen

15„e _„o _o den glissonder Daing Riboko per d„o groot 5 lasten bem:

met nog 13 koppen gemonth: met 2 p„s snaph: 2 bottel kouijt

neemt meese 120 rd„s aan Contanten

15„

26„e _„o —o den glissonder Daing Manje per d„o groot 5 lasten beni:

met