closeTerug naar inventaris

Transcriptie

oot 6

2 p„s don„

„pierings

bem:

bottel

aan

t neemt den

bem:

72

met nog 15 koppen neemt meede 150 rd„s aan contanten

den 26„e Aug„s na Boegis

den Boeginees Lasatoe per Paduw: groot 5 lasten bemant met

nog 8 koppen gemonth: met 5 p„s snaph: 2 donderb: 2: p„s rantak: 25 lb

Kruijt, neemt meede 10 pic. Chin: tabak 4 Corg: Iavaause tabak

30„e _„o Sumbawa

den Chin: Limtjeekoe per d„o groot 10 lasten bemant met nog 2 Chin

en 12 koppen Inlanders gemonth: met 2 p„s donderb: 2 p„s snaph: 2 ran„

„tak: 6 bottel Kruijt, neemt meede 3 Corg: grof Chin: witlume en Eeni„

„gekleenigheden

_„o

den Chin: Niopeenglo per d„o groot 7 lasten bemant met nog 9 kop„

„pen gemonth: met 4 p„s snaph: 2 donderb: 2 p„r rantak: 25 lb Kruijt,

neemt meede ½ pak ruwe zeijde 1 Corg: grof Chin: lunne 4 Kasje niet

Chin goudtraat

—„

den Chin: Nioseengeeng per d„o groot 7 lasten bemant met Een

Chin: en nog 8 koppen Inlanders, gemonth: met 2 p„s snaph: 2 p„s con„

„berb: 20 lb kruijt neemt meede 1 Corg: grof Chin: Witlume

Aan Komende

2„ Aug„o van Sumbawa den Maleijer Bapa Amie per d„o groot 5 lasten bemant

met nog 11 koppen, gemonth: met 2 p„s rantak: 4 donderb: 6 snaph:

¼ pic: Kruijt, brengt aan Eenige rijst en Cappas

4„ _„o

. den Maleijer Dramang per d„o groot 3 lasten bemant

met nog 7 koppen gemonth: met 1 p„r rantak 1 p„s donderb: 1 p„s snaph:

3 tb. kruijt, brengt aan 3 koppen slaeten en Eenige rijst en Cappas

5„e _„o Ternaten den Maleijer Intje Pielo per d„o groot 2 lasten bemant

met nog 16 koppen gemonth: met 1 p„s Canon van ½ lb 2 rantak: 9 p„s

snaph: 3 p„s Kopere donderb: 90 lb kruijt 200 p„s koogels, brengt

niets aan

15„e _„o Batavia den Burger Vaandrig Ian de Siso per d„o groot 9 lasten bemant

met