closeTerug naar inventaris

Transcriptie

de

den 26:' septemb: na Sumbawa den sComp„s onderdaan Pora Saida per Padum: groot 7 lasten bem:

met nog 10 koppen gemonth: met 12 snaph: 2 rantak: 15 lb kruijt brengt

aan 8 koppen slaaven

27„ _„o samarang den Chin: Angliko per d„o groot 9 lasten bemant met Een Chin: en

12 maccassaarse gem: 4 draijb: 6 snaph: en 2 piC: Kruijt

_„o Bonerate den parnakang Chin: Intjena Saleman per d„o groot 10 lasten

bem: met nog 13 koppen gemonth: met 2 stukjes Canon 2 rantak: 8 p„s

snaph: en 8 donderb: en Een vatje kruijt brengt aan 35 pic: wax 9 pic

tripangs 2 koppen slaave

„o sumbawa den sComp„s onderdaan Dolla per d„o groot 8 lasten bem: met nog

9 koppen gemonth: met 4 rantak: 3 p„s snaph: 2 donderb: 20 lb kruijt

brengt aan 8 lasten rijst en 12 pic. Cappas

_o

_:o den parnak: Chin: Tja simpie per d„o groot 7 lasten bemant met

nog 16 koppen gemonth: 4: Canons 2 snaph: 2 donderb: 2 rantak: brengt aan

8 lasten rijst en 10 pic: Ca ppas

28„ _„o

o den Maleijer sore per d„o groot 6 lasten bemant nog 14 koppen gemonte

met 4 p„s snaph: 2 rantak: 2 donderb: 25: lb kruijt brengt aan 2 lasten rijst

en Eenige kleenigh:

/onderstond/ Maccasser adij ultimo September A„o 1788:

/was geteekend/ S: Monsieur

Accordeert

Muvolyh

Ent gr: de

Wageat

octegaar