closeTerug naar inventaris

Transcriptie

rijt

fprijen

't met

aan

'tnog

ruijt

gemonth:

in

75

den 9„ septemb: van Ternaten den Malaijer Intije Samac per Paduw: groot 9lasten bein:

met nog 33 koppen gemonth: met 3 p„s Kooper Canons van ½ lb 2 p„s

ijzere Canons 1 Coper Canons van ¼ 2 p„s langeroens 14 p„s snaph: 10 dou„

„derb: 4 vaten kruijt 500 p„s Canon kogels 100 lb buskr: 500 donderb:

Kogels brengt aan 30 koppen slaaven en triepangs

„1„ _„o Sumbawa den sComp„ onderbaan Poec Basso per d„o groot 6 lasten be„

„mant met nog 8: koppen gemonth: 6p„ snaph: 4 bott: kouijt boingt

niets. aan

Boeges Door den Chin: Limpoang per d„o groot 6 lasten bemant met nog

16„e

koppen gem: 2 p„r rantak: 6p„s snaph: 25 tb kruijt brengt aan

25 koppen slaaven

—50

Sumbana

den s Comp„s onderdaan Daing Magasing per d„o groot 4 lasten be„

„mant met nog 8 koppen gem: 5 p„r rantak: 2 donderb: 8 snaph: 8 lb kruijt

brengt aan 7 koppen slaven

12„' _„o Ternaten den Maccassaarse Anakoda Intje de Rau per d„o groot 10 las„

„ten bemant met nog 13 koppen gemonth: 4 p„s Canon van ½ lb 2: p„s traijb:

4 donderb: 10 p„s snaph: 100 lb buskr: 500 p„s Koogels in zoort brengt

niets aan

24„

_„o Sumbawa den chin: ong Kaijlo per d„o groot 10 lasten bem: met nog 12 koppen

gemantt: 2 p rantak: 4: p„rsnaph: 4 bonderb: 25 lb kruijt brengt aan

10 lasten rijst

oo den sComp„ onder daan Intje Paloesa per d„o groot 4 lasten bem:

_„o

met nog 13 koppen gemonth: 8 p„s rantak: 4 donderb: 6 p„s snaph: 12 piC:

kruijt brengt aan 2 lasten rijst

_„o Boutong den Maliijer alhier Intje Oesing per d„o groot 6 lasten bem: met nog

s kopen gemonth:t 6 rantak: ds aagt: 2 donbib: vatje krijtwij

aan 6 opic: tripangs 50 pic: wax en 10 koppen slaaven

_„o Bonerate den sComp„s onder daan sado per d„o groot omtrent 3 lasten bem: met nog

7 ½ oppen gemonth: 2 p„s snaph: 2 bott: kruijt brengt aan 2 koppen slaven

verte