closeTerug naar inventaris

Transcriptie

77

Dotitie van alle seo nesak van Batavia alhiuer ten

handel geweest zijnde Vaartuijgen, Zeedert Pimo October An

„na Tassato tot ultimo daes 2, Namentlijk

Afgaande: Vaartuijgen

soo den 1. Cbarae Balera Den Euipa Battaan Mejn der Baouwaleng groot

8 Lasten bemand met 26 koppen gemonteerd met 8 snaph: 2 pistoolen

2 donderb: 28 bossen vaste snaph: pattroonen, Neemt meede 20 koppen

sComp=s 32 Negotie en 7 koppen slaven ter bestelling

„„

Den Burger Israel Pietersz: per d:o groot 9 Lasten bemand met

28 koppen gemonteerd met 2 p.s metaale Basser van Een lb 1 koopere

en vijzere Bantakang 8 Assagaijen 7: Snaph: 1 Ausquedon en 125 lb

krut 200 p.s Loode koogels en 60. Rondssterp van 1 lb Neemt meede

28 koppen ’s Comp:s §2. d=o sooter bestelling al Negotie slaven nevens

1 passagier

vo den gespat e Eobera

Den Maleijer Jntge Abdulla per d=o groot Masten bemand

met 33 koppen gemonteerd met 10 p=s Canon:s 8: donderb: 12 snapt pic:

kruut, Neemt meede 100 pic agar agar 50 pec tripangs 1 pickaret

2 Corg: Boeginese kleeden nevens 35 koppen slaven ter bestelling

7 Maij.

Den Burger vaendrig Ian de Siso per d:o Groot 9 lasten bemand met 29

kopen gemonteerd met 4 p.s Bassen van 1 lb 6 Rantak: 6 domterb: 12 snapph:

24 bossens vaste snaph: pattroonen en 150 lb bus kruit Neemt meede 100 pic

agar agar 28 koppen ’s Comps 58 d:o soo ter bestelling al negotie slaven

neevens 3 passagiers

sete