closeTerug naar inventaris

Transcriptie

p.

27

den 8 November van Batavia

15

80.

buskuuit, brengt aan 5 Corg: souratse Chitsen 5 Corg: grof: wittlinne

10 pic Chineese Tobak 50 pic oud ijzer 100 Corg Cassa op Java in geladen

8 Corg: jav Tobak 20 Corg: Jav: kleedjes 10 d.o gem gem: 40 d.o Leen buik

gordings en Eenige kleenig heeden en als Passagier 2 Chineesen

den Maleijer en Jnwoonder alhier Bidien per Paduwakang gr: 8 Laten

bemant met 27 koppen gemonteerd met 8 p:s Rautat: 12 ps snapb: 12

donderl: en Een pic krut brengt aan 9 zakken peeper 7aamen

arak voor dE Comp:e 20 niemen Papier 10 pic gamber 50 pic ijzer

en Eenige kleenigheeden 10 pic Candij zuijker

Den Maleijer Kahar per d:o groot 9 Lasten bemant met 27 koppen

gemonteerd met 8 stukjes 12 ps snapt, 6 donderb, en 2 pic kauit

brengt aan 9 zakken peeper 6aamen arak voor dE Comp:e 5 Corg:

Cossa 10 Corg Souratie Chitsen 40 riemen papier 300 dosijne messen

50 pic ijzer 10 pic gamber 10 pic Candij zuiker op Rembang

ingeladen 60 glondengs 750 Chineese planken 500 debsoeken en

1900 pannelatten

Den Chinee Ong= Ianko per d=o groot 9 Lasten bemaut met

3 Chineesen en 22 Jnlanden gemonteerd met 2 stukjes kanen 4 Rau

„takangs 8 ps donderb: 12 mapt: en 100 lb buskruit brengt aan 5 Corg:

Sourattje Chitsen 4 Corg: mitt linnen 30 pic: gum lak 50 pic: staef

ijzer 13 vaatje annijs 13 leggers arak en 1000 ps beijlen op Samarang

in geladen 15 Corg:s Jav: tobak en Eenige kleenigheeden

Den Malaijer Gadong per Chialoup groot 25 Lasten bemant met

28 kopen gemonteerd met 8 Canons 12 snapt 4 denderb: en 2 pic kruit

brengt