closeTerug naar inventaris

Transcriptie

8e

21

25

den 13 october van Batavia

15 _„o

fijne guinees 100 pic oude ijzer 30 leggers drak 20 pic: Chineese tobak en

op Samarang ingeladen Een Corg: Javas Tobak en Eenige kleenigheeden

Den oud Boekhouder Hendrik Jansz voll per Paduwakang groot 9

Lasten, bemant met 27 koppen, gemonteerd met 8 p=s Canons 6 donderb 24 p.s

snapb: en 200 lb krut brengt aan 4 kasten wijn 4 Casten en 6 pipen

Bier 20 kelder genever 6 vaten booter en Eenige kleenigheiden

Den Chinees alhier Ian Maseeng per d=o groot 8 Lasten, bemant

met 3 Chin: en 20 koppen Jnlander, gemonteerd met Een kanontje 3 Bantak

8 snapt 6 donderb: en Een en halve pec kruit brengt aan 50 pic oud ijzen

5 pi Chineese Tobak 5 pijpen arak 3 Corg: Javanse Sarog kleedjer

en op Samarang ingeladen 2 Corg: Jav: tabak 40 p=s gomgom en

Eenige kleenigheeden

Den Chinees Sousonko per d=o groot 9. Lasten bemant met 4 Chineels

en 18 koppen Jnlanden, gemonteerd met 3 Rautak: 8 snapt 6 donderb: en

100 lb kruit, brengt aan 15 pic oud ijzer 20 pijpen arak en 4 Corg: Chitsen

als meede op Samarang ingeladen 3 Corg: Jav: Tobak 80 ps gem gem: 2

pic: koper zo draat

Den Chinees alhier Soijanko per d=o groot 8 Lasten bemaut met

19 koppen als 3 Chineesen en 16 Jnlanders gemonteerd met 6 Rantak: 4p:s

donderb: 12. snaph. 100 lb bus kruit brengt aan 22 Corg: fijne guinees

100 pic: oudijzer 20 leggers arak en op Iava ingeladen 3 Corg: Java

Tobak 100 p=s gom gems en Eenige kleenigheeden

Dees Bataviase Chinees Io= Tionko per d:o groot 8 Lasten bemant met

23 koppen gemonteerd met 6 Rautak: 6 ps snapt: 2 p=s Vonderb: en 50 lb

bus kruit

27

15

deur 8 Nov.