closeTerug naar inventaris

Transcriptie

en

den 2 februarij van Batavia

20 Maart

_o

24 April

2 Maij

81

2 vaten malaks viskuiten 10 bier pijpen met arak en Eenige

vaderlandse procisien en al Passagiers Den Luitenant der Jnlands eBur

„gery Lucos Andrie en de Burger alhier Mattheus Jacobs

Den Malaijer eer jnwoonder te Goront als Cezar per Pantjallang volgens

Luid sijner passedulle groot 8 Lasten toebehoovende van den Resident aldaar

Lodinicus Theodorus deswaart bemant met 11 koppen de wil hebbende

naar Ternateu dog door swaare witte windene om de Noord is komen te

verongelukken vervolgens voorsz: Cezar beneevens fijne bij hebbende

Mansschappen door Aroe Pantjana met Een schip prouw alhier

zijn gezenden

Den Boeginee Camalang per Paduwakang groot 9'Lasten be„

„mant met 1 koppen gemonteerd met 1bagen 12 mapt: 10 donderb:

1 pic krut brengt aan 15 Corg: fijne Casa 20 d:o souratse kleetjes

30 do fijne gebloemde Casa 15 d=o sprijen 10 d:o Saragen 5 d:o Chitzen

Cust 3000 ps Parringh

Den Chinees Ongesiank0 p:r d:o groot 9 latten bemant met nog 5

Chineeee 22 boegineedeu gemonteerd met 6 kanen s 2 domderb: 12 mapt

2 pic kruit breugt aan 10 pakken amphioen 5 Corg: blauwe Salempoeris

neevens 1 papagier

Den Maleijer Jntje Boelen perd=o groot 5 Lasten bemand met

nog 15 koppen gemonteerd met 2 Rautak: 12 kapt: 200 lb bus kruijt

brengt aan Een kistamphioen 40 pic gamber

Den Runger J sraeb Pietersz: p:r d:o groot Nasteubemant met

23 koppen gemonteerd met 2 p„s Metaale Oraaij bassen 2 ps Bantak:

4 ps donderb: 8 p assagaijen 9 ps mapt: Een musquedens 100 lb kruit

200