closeTerug naar inventaris

Transcriptie

1781

ree

den 22 Junij van Batavia

15: AAugustus 3

200 p.s Looderkoegel 60 pijzere Rondscherp brengt aan 20 kasten bier

en wijn 21 kelders genevert 2 klijne vaatje met messen vat met

Malaks kuijten en Een en Een half picarak.

Den koopman en geweesene secrende te Ternaten Francois Bartho

lomeus Kemmekam p=r Barkentijn gr 100 Lotten bemand met nog

3 Europieten 30 koppen Inlander en Een Chinees gemonteerd met 4 ps

Canons van 3 lb 6 ps do van 1 lb 24 ps mapt 200 lb kruit de wel hebbende

na Ternate dog door tegenwinden de reijse niet heeft kunne krijgen

hij dier halven genoodzaakt Makaper in te loopen en op desselfs per

request gedaane verzock door de regeering gepermitteerd om lading

te mogen breeken bestaende in 6000 p dak pannen 40 legg- Arak 20

Coijangs zouten 7 d.o rijst en Eenige kleenigheeden

Den bdingen vaenrdrig Jan deoses0 per Padumakang groot 9 Latten

bemand met nog 29 koppen gemonteerd met 4 bassen. 4 Rantak 6 dondert

12 mapt 100 lb kruit breugt aan 12 leggers arak 120 pic ijzer en

Eenige hollanase provisien /onderstond/ Maccaser Adij ultimo

September 1788 /was geteekend:/ J: Monsieur

Acosdeert.

Rudegs

n

Eenst: gew: de