closeTerug naar inventaris

Transcriptie

402

57171

8

8

Na aetien

89

Korte verthooning van den Staat der E Compagnie ten

Gouvernemente Maccasser zo als deselve met het slot der Negotie Boe„

Ken Onder ult:o Augustus A„o 178/:8 zig verthoond, als

De Algemeene Lasten in 12: Maanden van Trimo: September 1707

„613: 9: 8, het geen ter

88

ten

Ofte Anders

ƒ89798

19

De Bepaalde Lasten

ƒ144323:

8

9766

3

8

De Bepaalde winsten en Jnkomsten

82500:

Dus Makasser een Last post is van

49615.

11

ƒ61823:

8

De Lasten zijn in dit afgeslooten boek Jaar

ƒ184613:

8

22451

2 8

De Inkomsten en winsten

2:

65613:

3520

van de anderen gesubstraheerd blijft aan zuijver

4 9

Lasten in dit boek Jaar

ƒ119004:7:

5 9

7017

„ge„

„„

Het bepaalde bij de memorie van deese gevallene.

Lasten afgetrokken zijnde: thoond aan als vooren een

1345

8

veragtering van

ƒ 57172:

:

1299

6

Met dit een en ander verhoopen de Eerbiedige zekenaaren

175

aan de hun

188

op gedragene Commissie ende g’Eerde intentie van uwelEd: Agtb:

te zullen hebben voldaan, dierhalven onderschrijven zij zig met

14 8

4334

verschuldigde Hoogagting

1828

7 8

E„

WelEdele Agtbaare

Heer

58

550

En

Makasser in ’t Castiel

1085

12 8

Heeren

Rotterdam ult„o Aug„s

A„o 1788

374

199

d

uwelEdele

Agtbaare

6

Onderdanige

Dienaaren

ƒ184613

9 8

isten

Honsieur

83:2

helbep

J

30.

_„

65613

2

Hef

aten

ment

ƒ119000 78