closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Nogzien

J Malld=

P„ Tansport

Zoldijen

Scheeps

De Memorie Bepaald

825

Ten Lasten deeser afgeschreeven

5:

550

Door een mindere verstrekking van maand gelden aan de

kheepelingen

’t schip Hoorn; is deese Rekening lager gekomen

Schenkagie Reekening

10

ƒ 1237

Gesteld bij memorie van menagie

374

18:

hier op afgeschreven

8

De zuijnigheid die zo veel mogelijk bij ’t doen der geschenken betraagt,

ien ’t geen deese rekening van de hoofdplaats ten faveure

gebragt is maak

dat dezelve zig voordeelig vertoond

Scheeps Onkosten

825

Gesteld bij memorie van menagie

1828.

ten Lasten deeser afgeschreeven

8opo

gedaan als in

Aan Even gemelde schip zijn grootere Reparatie

Zo

hoog geree„

aan den tempel, dierhalven is deese Rekening

sen

Addeerd

Te Laameng

ƒ 82500.

:

De winsten en Jnkomsten bij de memorie bepaald

65613

volgens de Boeken bedragen deselve in dit Jaar

Dus minder winsten en Jnkomsten

8

144323:

De Lasten zijn Bepaald bij memorie

184613:

8

En afgeslooten met

Dus meerder Lasten

'T zamen g’addeert zo Blijkt dat dit Gouvernement

in

vergelijking teegens de Memorie van Menagie

ten agteren

is geraakt

2

van

1003

ƒ44149

ƒ 48146:

13:

5: 8

2721

18.

274: 14: 8

11.

862

3039

ƒ16886:8.

40290: 9:

ƒ 57171: 7:

ver

4: