closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Norezten

89

Korte vertnooning van den Staat der E Compagnie ten

Gouvernemente Maccusser zo als deselve met het slot der Negotie Boe„

Ken Onder ult:o Augustus A„o 178 7/8 zig verthoond, als

De Algemeene Lasten in 12: Maanden van Primo September 1707

tot ult„o Augustus 1788: beloopen Een Somma van ƒ184613: 9:8, het geen ter

beswaaring der volgende Reekening is afgeslooten te Weeten

Pandzoldien

ƒ 89798

19

Inlandse Dienaars Maandgelden

1166

3

8

Rand zoenen ordinair

49615:

11

Onkosten Ordinair

22451

2 8

Onkosten EJtr a

3520

4 8

Onkosten van Chialoupen en Mindere vaarthuijgen

5 9

701.7

Onkosten van ’t Hospitaal

1395

8

portificatie Reekening

1299

6

Onkosten van Seijfeijgenen

175

188

Timmeragie en Reparatie

4334

14 1

Scheeps onkosten

1820.

7 9

Scheeps zoldijen

550

58

Condemnatie en Confiscatie

1085

12

9

Schenkagie, Reekening

374

199

De Generaale Lasten en Ongelden Bediagen

ƒ 184613

98

Daar en teegen Sommeeren de behaalde de winsten en Inkomsten

SLands Inkomsten

ƒ 56783:2

Winsten door den Handel

9830.

_o

65613

2

Evengemelde Inkomsten en winsten van boven gemelde Lasten

en Ongelden gedetraheert zynde, zo bleijkt dat dit Gouvernement

in ’t opheeden afgeslooten boekjaar een Last Post is, van

ƒ119000 78