closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Nagzien

Ddje Generaale Restanten volgens de Hoeken

alhier Berustende beloopen Eene Somma van ƒ 600323 6:8: en bestaan inde

volgende Posten te weeten

Contanten ten deesen Gouvernemente

144269: 19

Nederlandsche Koopmanschappen

3173 17

Cormandelse Koopmanschappen

28000

15

Zouratse Koopmanschappen

3807

16

Japanse Koopmanschappen

33

14

Malakse Koopmanschappen

73

18

Bataviasche Koopmanschappen

680

14

Javase Producten

1

11

Producten ten deesen Gouvernemente

2921

9

Specerijen

12

8

zilvere werken

10

1463

Heuysmeubelen

6

240

Schreijf gereedschappen

11

173

Pakhuijs Goederen

859

11

Schilder behoeftens

6

148

Schenkagie Goederen

15

274

Leguls alhier Geslagen

50

K

Diverse Provisien

6207

Saaren en Slavinnen over 11„ Stux

732

14

Beesteaalen over 17 stux Paarden

501.

14

De Arthillerij

2. 0

ƒ 95250

P„d Equipagie Opzigter

ƒ16821:14:8

scheeps Timmerloots goederen

116: 1:8

Blokkemakers Gereedschappen

14 10: _:

Kuijpers Gereed schappen

Guienn„

10 1

17042

De wapenkamer

7 1

24414:

Transporteere

9: 1

ƒ 330339:

1