closeTerug naar inventaris

Transcriptie

5

Naazien

Eerbiedig Berigt ofte Aanthoning der Generaale C asten

en Ongelden van dit en ’t Gepasseerde Boekjaar distincte„

specificeert en teegens den anderen vergeleeken, met aanwijsing waa

door deselve dit Iaar te vooren en ten agteren zijn geraakt

A„o 17817

Ao 1781.

/1v Heerder

Hen

Lana Poldien

85479

14

89798

19

4319 5

Deese meerderheid komt door de meerder

aan handen zynde dienaaren en dieshal„

„ven ook dit boekjaar meerder maan„

„gelden als in d=o p„o aan deselve verstrekt

hebben moeten worden

cheeps zoldyen

775

14

1

550

8

5

22.

Door de mindere verstrekte maand gelden

aan de scheepelingen van ’t schip Hooren en min„

der belasting op zoldijen als in l p„r aan ’t

meeuwtje is deese Reekening lager gekomen

Scheeps Onkosten

395 4

8„

1828

7

8

16

1432

Deese Reekening is hooger gekomen om dat

in dit jaar aan ’t schip Hoorn eenige meer„

„dere Reparatien gedaan en met ’t selve ook

Militairen overgekomen en verlost zyn ’t

welk in lb. p„o met het Meeuwtje niet geschiet

is

Inlandse Dienaars Maand Gelden„

1229

10

1166

3

8

Door ’t inhouden van Afm: Gagie van Een

zig g’absenteerde inland til zendeling

verthoond zig deeze Reekening voordeliger

Randzoenen Irdinair

38751

178„

49615

11

10863

3.8„

13

Deese meerderheid der Randzoenen

heeft zijn Soucce om dater meerder

dienaaren alhier aanhanden zijn

dan in do p„o

Transporteere

126632

7 8

142959

6 9 16613

14 8

6

288