closeTerug naar inventaris

Transcriptie

ge

rar

der

8

P„r Transport

Inkosten Ordinair

Door meerdere gedaane verstrekking en meerder

onbequaamgeraakte, en op die Post afgeschreeven

goederen is deese Reekening hoger gekomen

daar bij dat in dit boekjaar 12 p affuijten

en 6 voldwagens gestoopt zijn

Onkosten Extra Ordinair

Deese meerderheid Resulteert uit het meerder ver„

schooten bus kruit bij diversche geleegenheeden

in de meerdere gedaane verstrekkingen die of

die post afgeschreeven zijn als in A„o passaeto

Inkosten van Chialoupen

De minder gedaane Reparatie aande vaar„

thuijgen en minder afgeschreevene onbequaame

goederen is deeze reekening lager gekomen

Onkosten van ’t Haspitaal„

In dit Jaar hebben meerder Impotente dienaat

in dat geneeshuis geleegen als in d f

Inkosten van L eyf Eygenen

Deeze minderheid komt om dat kortelings Ee„

van dezelve overleiden is

Fortificatie Reekening

Andit Iaar is op deeze Reekening weegens meerder

gedaane Reparatie als andersihts meerder afge„

schreeven dan in A„o p„o

Timmeragie en Reparatie

Door meerdere gedaane Reparatie aan

sComps gebouwen

Transporteere

A„o 17419

7/8

A„o 1781

ƒ 1266.32

7 8 ƒ142959 60

18211

19 8„

22451

28

3334 11 8

3520

1

8140

15

7017

1019

4

1395

184

171

865.

1

10

1290

6

2524

2.8„

148

4331

ƒ160916. 10 1 ƒ 183152 18.

10

58

16

8„

8„

37

433

1810

23660

Meerde

1664

14

4239

3

185

14

15

12.

13„

16 8

87

8

1424

1127

91

Minder

281

15

8

6

1

1

8

Naeetien

15

de

6