closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Nogzien

A„o 178 2/7 A„o 174 7/8 Meerder Minder

De anpart

55504. 2.— ƒ 59529.10 ƒ 5360:10

ƒ 1335 1 8

SLands Inkomsten de

verthieningen en Tribuit

als meede Paalgeld van de.

Marose Regenten.

11435. 18.— 6083. 11 11

5352 6 9

D'thiende vande zuijder en Noorder Pro„

„vintien heeft dit Jaar minder opgebragt

Somma

66940:—

ƒ66132: ƒ 536010:

6687 8

De minder van de meerder, wense

en Inkomsten Gedetraheerd en

de boekjaaren vergeleeken

65613 2. —„

536010.

zo blijkt dat dit Iaar aanwinst

minder zijn

ƒ 1326 18.- Accordeert

ƒ 1326.10.—

Maccasser en't Casteel Rotterdam adlij uls Augustus A 1788.

Nagereekent

A Bethh

4444

Ag ovr:

Nagszien door

REant