closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Naeetien

92

2

Nie volgen de Generaale Winsten en Inkomsten

van dit en het Gepasseerde Boekjaar gespecificeerd en teegens den an„

„deren vergeleeken met aanweijsing waar door deselve dit Iaar

minder gerendeert hebben

67

A„o 178

A„o 1787 7/8 Meerder

Minder

Winsten door den Mandel

2878

17

87

3795

11 - ƒ 916

13.

_o

Door meerder verdebiteering van goederen

heeft dit meerder afgeworpen dan in r„o

vergangen

Opgeld der betaalde zoldyen

4884

2

5034

9

7

150

Door meerder afbetaalde Contanten aan de

meerdere alhier aan handen zynde dienaa„

„ren dan in Ad„o p„o

De 'tweederde van de 3 stuyvers

die van de Dienaaren werden in„

„gehouden

1335

8„

1335 1 8

Dit heeft zijn oorspronk om dat thans op

ordre van Aun Hoog Edelheedens niets

meer van de dienaaren afgehouden werd

De Gezamentlijken Pagten

Theezen geregtigheeden en de

verkogte Zeguls

46406

1

10

8„

50699

98

4292

De Pagten S Heeren geregtigheid en

de verkogte zeguls hebben in dit

Daar meerder afgeworpen dan in l: p„o

de

Transporteere

55504. 2.

10

59529

8 ƒ 5360 10: 1335 1: 8