closeTerug naar inventaris

Transcriptie

26

8

: 17:6

234

tus 1788

1:8:8

Naaertien

97

Generaal Rendement der Verkogte Koopmanschappen Ete

In t Boekjaar 178 7/8 te weeten

Inkoops

Win

uitkoops

Htem

T.e Contob

Neederlandse Koopmansz

15 fles: genever

3

18:19

29:

8 ƒ 10

4: 8:

54:

bvandewijn

45:

76:19:—„ 118:10:—„ 41:11

54:

12 vatij bier in zoort

272:14:—„ 272:14:—„

3 p„s glaase ruiten

„19:8„ 3: 6:6„

7:

54:

5 helt„ Jugt Leer

36: 5:—„ 89:14:8„

31:9: 8„ 54:

62½ sbeijkers

8:8:—„ 12:18:8„ 4:10:8„ 54:

504½ booter vriese

258:18:—„ 450:14:—„ 191:36:—„

74

136 7/4: Azijn Hollands

50:15:8„ 104: 12:—„ 53:16:8„ 106

2 p: Snaphaanen granadiers zonder Bajonetti

„„

16:9

8„ 25

7:8„ 8:18:—„ 54

3 Rouwers granadiers met dies scheeden

10

8

15

8:8:7. 5:8:

-„ 54:

400 lb buskruit

81:

5

167

7:8„ 86: 2:8 506

8 ll blik dubbelde

8:

2

3

14:—

1: 6: —„ 54:

551 4 Speck

7

170

9

8„

351: 3:8„ 180:14:—„ 506:

327/5 k tecq Wijn in vaten

45: 2

8„

84:14:8:„ 43:12:—„ 106:

1 p:s Jngeselte diamantje

5:17

9

3:

3

84 paans groen

54

4:6

6:13

2

7:

4 dermiljoen

54:

12:3:

18:15:

—„

6

39 Wit Lood

12:—„ 54

8:

10:

16

8„

5:12:8„

2 geele Ooker

54.

6

9

3

54

2 roll= Floers of Lampher Crifs

28

8

1„

43:14

15

6.

54

Somma

1129

1:

ƒ 1822:

ƒ 692:19:

61¼ r=m

C

Cormandelse Lijwaaten

38 p:s Deekens ge: kleene kust

5

131

ƒ 163:3: 8 ƒ 51:16

½

8

34

20. Moerissen fijne

1

12

225:

67:

315:31:8„ 87:14:—„

38¾

12:

guinees zijn gebl: N:o 1

313

8„

440:11:—„ 129: 5

¼

8„ 41

18

geunees groff van 14 poenty=

232

288:—:8„ 56:— 8„

14

24

guinees gem: gebl hast:

136:

3

6„

199:14:—„ 63:15:—:„

47.

guinees gem: SComp„s Oude D„

88:—:

8„ 524: 8:—„ 36: 7:8„

41¾

76 Roemaals geruite voote

376„17

8„ 724:53:8: 347:1:6:—„ 92¼

7 guinees fijn gebl: van 20 Poenty

4

145

28

397:— 8„ 55:16:8 ƒ 39

72

guinees gem: Bim

265:08

368:14:—„ 102:16:- 38:72

6

gingam Senasse

19.

17„

25: 2: 5: 5

2672.

Somma

ƒ 1928:

8

ƒ2864:18:8 ƒ 936:

10:8„ 48 ½

zouratse Lijwaalen

21

p Deekens gef: gr: zourats

4

ƒ 120:14

8 ƒ

170:2:

ƒ 49

7:6ƒ

spreijen of Palempoosen

41:

—„—

1

11:

8„

hits breede ordinair

14:19: 6 3: 14:

32

4

400 lb zeef zourats

6

4

8.„.

5158:8„ 1:10:—„

34: st

6410

89: 18:—„

50 p Deekens gef kleene zourats

25: 8:—

39¼ r=m

3

1

74

117: 11:—„ 43:10:—:„

58¾—

battas Witte breede heele zourats

9

13:1:

17:10:

–„

vlagge doeken in zoort

419.—„

34:

48

64: 6: 8:

16: 6 8

34r

Somma

ƒ

336

„8 ƒ 480

5:„

5:5

pr

ƒ 144:

424