closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Deese schuld en wat J:S

nog verder het Rijk

door sComp„s daar aan t

bewysen en adsistentige

hulpteegens de reballen

zo van de hoofdplaats

als van hier en elders

ten lasten komen moet het

eindigen der onlaste

inter met sappanhou„

voldaan worden even als

in vroegere jaren is ge

schild

/onderstond/ Aldus gere

„solveert tot mnapasser in

’t Casteel Rotterdam dato

voorsz: /was getekend

/I: J: Budach secr„t

Accordagl

Tet osn

11

Pr Transport

3433:2:8 11296:8:—ƒ 1441:

DDuC: L=o 11712 20 ƒ38651:8:8

Contanten tot het inhuurer,

van een Kruistrauw die 172 me

op de oerlog scheepen gekruist

heeft

39

12

480 lb Reijst aan 8 Jnlanders

lie daar op gevaaren het

ben

13:8

8:

ontanten voor 5 Lasten in„

„gekogte en aan ’t schif

de Nedthunie verstrekte

Rijst

396

sten

voor t repareeren van

25 stux sComp„s geweeren

voor de Militairen die

met ’t schip de Netthu„

„nis in Expeditie gekoo„

15

21

„men zijn

15

a buskruit voor 7 schoo„

„ten die gedaan zijn: ter

geleegentheid dat de ko„

„ning en Rijksgrooter

by den Bimas Resident

instatie is gewees om na

sumbauwa te vertoekken

3:1:

3905:4

1501

12

Teld

16642:17:

275

Hier van Werd afgetrokken het bedragen

van een Slavin, die in de maand Julij in„

„mindering van hun debet geleeverd voor

Rd„s 30 getaxeert en ten voordeele deeses

ingenoemen is; met

55

Nederlands Geld

Blijft

16583:9

3

20101

Offte Indiat

2

L

us blijft de Koning en Rij

2s groote

van

Sumbauwa nog Debet s 502½

165

80

6

Somma

D

16737

552

80

Maccasser Int

Casteel Bouer

dam

adi ult:o

August

Nagereekent

G.C

Neg ofd=s

P Bethta

Nagezien door

HePetirs.