closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Nagezien

W: H:s Burgaraaff/

45

15

hessen

voor

voor

flessen.

voor

voor

Generaal Rendement der verkogte

Koopma

2Sc.

Neederlandse Koopmanschappen

Geneven kosten inkoops zonder ongelden

Lasten van Batavia

wragt uit Neederland voor de hoofdplaats volgens bepaaling 2 p„r C„o

Resico van der Zee 5 pC

Intressen op ’t uitgeschooten Capitaal @ p: C: in ’t Jaar komt voor 3/m de

Cascul

op de hoofdplaats geleegen heeft als zijnde p„r 'r schip Avenhoorn in A„o 1785 aldaar

aanget

en herwaards gedepiceert p„r ’t schip den tempel op den 14 Janu: 1786: reek„t p:C:

Een p:C: administratie ongelden

Lasten in dit Gouvernement

onkosten van schip en dienaeren 12½ pC:

Resico van de Zee 6 pC:

in tressen @ p:C: in ’t Jaar komt voor 2/m dat alhier geleegen heeft aangebreg p„s gem:

schip den 17„e Junij 1786 e verdebiteert moer uo diesel rech„ p:C

Een en halff p:r C: administratie ongelden

Brande wijn kosten inkoops zonder ongelden

Lasten van Batavia

vragt uijt Neederland na de hoofdplaats volgens bepaaling 20 p: C:

Redice van de Zee 5 p: C:

intressen op ’t uijtgeschooten Capitaal a. 3 p: C: vjaars koms voor /m: dat aldaar gede heeft

als zijnde p„r ’t schip Alblasserdam aldaar aangebragt en herwaards gesonden

27 xber:

1786 p„s 't schip ’t Meeuwtje reek„t p: C:

Een p:r C: administratie, ongelden

Lasten in dit Gouvernement

onkosten van schip en dienaeren pC:

Redico van de Zee 6 pC:

Jntressen @ p: C: in ’t Jaar komt voor 2/m dat alhier geleegen heeft zijnde aanget:

febr

d„o p„o p„r ’t meeuntje en verdeliteert en der u„o deeses reek„t 7 7/8 pC:

Een en een halff p: C: adminiastratie engelden