closeTerug naar inventaris

Transcriptie

manschappen Een Souvernemenie Mahasser

0e

Inkoops be„

„swaart met alle

Zuijvere

ongelden

verkoops

winsten

verleesen

10

19

3:4

19

voor 3/m dat

Calculaer

1785 aldaar

aangeb:

p:C

2:12

3:12

1.8

74:

1 212

aangebrag

p„s gem:

117:—

5 5:8„

512:8

14

4

20

13.

29:

3:8

—„

76

10

15:7:12

3:17

heeft

aldaar gelee

2raeter

isonderg

1 8

1545

20

22

924

412

2. febr:

angeb: g

591

13

20

17

41

9

118

8

118

10

2

Transp

HHteere

ƒ 148

147

13:8

2

5

111

98:

98„

74

2

100

Ao 178.

reekt

p

718

C„

tk

en