closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Nagezien

W: H:r Burgaraaff:)

3

12

vaaten

voor

voor

Jop

voor

voor

Vervolg der Neederlandse Koopmanschappen

Bieren in zoort kosten inkoops zonder ongelden

Lasten van Batavia

vragt uit Neederland na de hoofdplaats 20 p: C:

Redico van de Zee C p:C:

Jntressen op ’t uitgeschooten Capitaal @ 8 p:C: 'sjaars komt voor /m dat Calculeere op de

hoofdplaats geleegen heeft aldo bij factuur niets genoteerd staat tot dat ’t selve per de

pantj: t Beleijd op den 20 maart /J: L:/ herwaards gesonden is reek„t pC:

Een p:C: administratie ongelden

Lasten in dit Gouvernement

inkosten van schip en dienaeren 12½ pC:

Resico van de zee 6 p: C:

Jntressen @ p: C: in ’t Jaar komt voor Im dat alhier geleegen heeft als zijnde op den 20 maart

:2:/ p„r de pantj: 6 beleijd aangeb: en verkogt den 15 maij J: L:/ reekt ¾ pC:

Een en een halff p=r C: administratie ongelden

Glaede Ruiten kosten Jnkoops zonder en gelden

Lasten van Batavia

vragt uit Neederland na de hoofdplaats 20 p: C:

Redico van de zee E p: C:

intressen op ’t uitgeschooten Capitaal @ 3 p: C: sjaars komt voor /m dat op de hoofd plaats gelee„

„gen hebben als zijnde den 11 Junij 1785 p„r ’t Lam aldaar aangibragt en den 14 Janu: 1766 m=t

’t schip den Tempel herwaards gesonden reek„t p„r C:

Een p:r C: administatie ongelden

Lasten in dit Gouvernement

onkosten van schip en dienaaren 12½ p:C:

Resico van de Zee 6 P:rC

Intressen. @ 47½ P„r C„ 'sjaars komt voor, 22/m dat alhier geleegen

hebben zijnde met eeven gemelde bodem A„o 1786: aangebragt en verdeld=

onder dato deeses reek„t 107/8 p: C:

Eers pC: administratie ongelden