closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Nagezien

W: H:s Burggraaff ./.

504½

3879

lb

voor

voor

kamnen

voor

voor

Vervolg der Neederlandse Koopmanschappen

Booter vriede koster inkoops zonder ongeldens

Lasten van Batavia

vragt uit Neederland 20 p:C:

Resico van de Zee 5 pC

intressen op ’t uitgeschooten Capitaal @ 3: p:C: 'sjaers komt voor 2/m dat Calcu

„re op de hoofdplaats geleegen heeft zijnde deselve in a„o 1786 en 27 december p„r

t meeuwtje hernaards gesonden reek„t ¾ pC:

een pC: administratie engelden

Lasten in dit Gouvernement

onkosten van schip en dienaeren 12½ p:C:

Retico van de Zee 6 pC:

intressen @ pC: in ’t Jaar komt voor 2/m dat alhier geleegen heeft als zyn de

aangebragt p„r ’t meeuwtje den 4 febeuarij a„o p„o e verdibiteerd onder u„o februarij

J: L:/ eerk„t 4 7/8 pC:

een en een halff p:C: administratie ongelden

Azijn Hollands kosten in koops zonder ongelden

Lasten van Batavia

vragt uit Neederland 20 pC

Redico van de Zee 5 pCt

inteessen op ’t uitgeschoeten Capitaal @ 3 pC: in ’t Jaar komt voor 2/m dat Calculeere op de

hoofdplaats geleegen heeft vermits bij factuur neett genoteert staat

deselve op den 27„e december 1786 per ’t schip den Tempel herwaards gesonden

is reek„t pC

Een p:C: administratie ongelden

Lasten in dit Gouvernement

onkosten van schip en dienaeren 12½ prC:

Resico van de Zee 6 pC:

Jntressen @: pC: sjaars komt voor /m dat alhier geleegen heeft aan 9

4„

„bragt per gemelde Bodem op den 4 februarij a„o p„o en verdebiteert onder

febr:/ J:L:/ Reek„t 4 7/8 pC=t

Eere een halff p:l: administratie en gelden

heere

schip