closeTerug naar inventaris

Transcriptie

salcurteere

ber p„r t

schip

iE zyn

de

u

febru

arij

reculeer

Staa

dt geda

aang

ender

de

op de

ƒ

P

6

15

20

15

Tra„

51

15.8

12:19

1„18. 12

21:

12

32:7

4

1516 8

12 12

8

317

12

3

2:10 12

8

11

4

618

1

4

4

spo

12

12

64

Transp

60

5.

11:8

8

12

teere

ƒ

21

ort.

258

132

50

11

13

18

8

18

392

76

ƒ. 1126

19

1

1:8

=„

jnkoops be

maans met al„

„le ongelden

1

565

87

100

ƒ1079

450

Zuijver

verkoop

524

12

13

14

—„

27

85

winsten

50

13

:18

3

2

132

verliesen

ƒ. 102.

6 8.

6.8.

36

15

103

reek„ prC

124:

tt:

zien