closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Nagezien

W: H:k Burggraaff./.

400

2.

3

p„s

voor.

voor

pees.

voor

voor

lb

voor

voor

Vervolg Der Neederlandse Koopmanschappen

snaphaanen Granadiers zonder Bajonetten kosten inkoops zonder ongel

den

Lasten van Batavia

vragt uit Neederland 25 pC:

Redico van de Zee 5 pC:

Een p: C: administratie ongelden

Lasten in dit Gouvernement

onkosten van schip en dienaeren 19 p:C:

Resico van de tee 6 pC

Een en een halff p:r C: administratie ongelden kunnende niet Nagegaan worden hoe lang de„

silve ter hoofdplaats en alhier geloegen hebben

Houwers Granadiers met dies scheeden kosten inkoops zonder ongelden

Lasten van Batavia

vragt uit Neederland 25 pC:

Resico van de Zee. 5 p:C:

Een pl: administratie ongelden

Lasten in dit Gouvernement

onkosten van schip en dienaaren 19 pC:

Resico van de zee 6 p=C:

ielaag

Een en Een halff p:C: administratie ongelden kunnende meede niet nagegaen worden

deselve ter hoofdplaatse hier geleegen hebben

Buskruijt kosten in koips zonder ongelden

Lasten van Batavia

vragt uijt Neederland 20 p:C:

Radico van de Zee E pC

inteessen op ’t uit geschaeten Capitaal d. 3 p:C: sJaars Komt voor 6m dat Calculenre op de hoofd„

plaats geleegen hebben tot dat ’t zelve op den 18 maart 1784. p„r ’t schip ’t huiste kroos„

„wijk hienaards gesenden is reek„t p:C:

Een p:rC: administratie ongelden

Lasten in dit Gouvernement

onkosten van schip en dienaeren 12½ pC:

Resico van de tee 6 pC

inteessen @ p:C: sjaers komt voor 2/m dat alhier geleegen heeft aangeb: p„s g„o Codem

op den 21 maij daar aan en verkogt onder a„o febr: reek„t 18. p:C:

Een: 9 halff p:C: administratie ongelden