closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Nagezien

W: H=s Burggraaff:/

6

14

Vervolg der Cormandelse

Koopmanschappe

2

Guinees gem: gebl: kust korten inkoops zonder ongelden

Lasten van Batavia

voor

onkosten van schip en dienaeren 221/5 pC:

Resico van d zee 7 pC:

intressen @ 9 pC: in ’t Jaar komt voor dat op de hoofdplaats geleegen hebben als zijnde in

van de kust aangebv: en den 23 Januarij /p2:/ p„s de pantj: de maria herwaards gesonden re

Een p:r C: administratie ongelden

Lasten in dit Gouvernement

voor

onkosten van schip en dienaeren 15 p=rC

Rasico van de Zee 6 pC:

intressen op ’t uijtgeschooten Capitaal @ p: C: 'sjaars komt voor 1/m

geleegen heeft zijnde deselve den 288 maart /F: 2:/ per gemelde pantjal

en verkogt in april daar aan reek„t 3/8 pC:

Een em; Een halff p: C: administratie ongeld s

P1

Guinees 'SComp„s oude toort kosten inkoops zonder ingelee

Lasten van Batavia

voor

onkosten van schip en dienaeren 2 2/5 p:C:

Resico van de Lee 7p

Jnteessen @ 9 P:s C: in 't Jaar komt voor /m dat op de hoofdplaets geleegen

zijnde p„o voorm: schip de valk in xber: A„o p„o van de kust aangeb: en den

p„r de pantj: de maria herwaerdt gelendn reek„t p:C

Een p:C: administratie ingelden

Lasten in dit gouvernement

voor

onkosten van schip en dienaeren 19 pC:

Resico van de Zee 6 pC:

intressen op ’t uitgeschoeten Capitaal @ pC: sjaars komt voor

27

die Im alhier geleegen hebben zijnde deselve met gem: vaertuijg op den 20 maart

en verkogt in April daar aan kosten inkcops ƒ 29:7: reek„t pC

8 die /m alhier geleegen hebben zijnde aangeb: als even en verkogt onder a„o Junij kost: intz: ƒ 44: —:—: reek„t

1 die In geleegen heeft en onder u„o deeses verkogt is kost: inkoops ƒ14: 3: 8 reek„t 1 7/8 pC

voor

Een e Een halff prl: administratie ongelden