closeTerug naar inventaris

Transcriptie

nschappen

hebben als zijnde in A„o 17

waards gesonden reek„t

omt voor In

da

helde pantjallar

13

laett geleegen he

2

aangeb: en den

voor

20 maart

pC

14: —:

reek„t 178p

1 7/8 pC

C.d:t

P„ Transpo

1

54

3

910:8

’t schip d' valk

p: C:

8

2

1 7 4

16

ƒ 25.17.4

8.34

alhier

aangebragt

104

2

12

31

110

2: 24

63 4

ten als

Januarij

6:8

1

17: 8

10: 0

8

ƒ 16:14: 8

5. 48

2/ aangeb:

ƒ 124

10

5:4

17: 8

1:6 8

24

4

34

Transporteere

3.0

t

ƒ

ƒ 106: 3:

51

88

15

138

0

inkoops beta

mat alle Zuijver

ongelden verkoopt

1225

ƒ1376: 9:8

68„

188:18.

199:14:—

122:14

124:8

1:14—

ƒ1680

18 ƒ1549 8 8 12. 11

10

winsten

16

151

verliesen

ƒ 151:2

3.

112

reek„t

6

1

2

2„o

JrC: