closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Nagezien

W: H=s Burggraaff:/

76

7

voor

Vervolg der Cormandelse Koopmanschappen

S„

Roemaals gere: Groete kosten inkoopt zonder ongelden

Lasten Van Batavia

Voor

Onkosten van Schip en dienaeren 2 2/5 p:rC:

Redico van de Zee 7 p:C:

intressen @ 9 pC: in ’t jaar komt voor 2/m dat op de hoofdplaats geleegen heeft zijnde dese ve in pl

p„r de Caster van Cormandel aangeb: herwaerds gesonden p„r Hoorn den 24 xber: A„o p„o reckt 9 p=

Eer p:C: administratie ongelden

Lasten in dit Gouvernement

voor

onkosten van schip en dienaeren 19 pC:

Resico van de Zee 6 p:C:

intressen op ’t uitgeschooten Capitaal @ p: C: sjaars kemt voor

IDS: die um: alhier geleegen hebben zijnde, deselve met gem: bodem op de 12 maart aangebragt e ver kogt

J: S: freck„t p:C: korten inkoops ƒ 357:1:8:

4

die m geleegen hebben en onder u„o deeses en verdibiteerd reik„t pC: korten inkoops ƒ 19:16: —:

voor

Een, Een halff p:r C: administratie ongelden

1„

Guinees feijn gebl: van 20 poentj: kosten inhoopt zonder en geld en

Lasten van Batavia

voor

onkesten van schip en dienaeren 2 2/5 pc:

Resico van de Zee 7 prC:

intelsk 29: stxC: iat jaar kmmt vaer 2/m dat op de hoofdp laass geleegen hebben zijnde in xeber: 17726: eveng:

Caster van Cormandel aangeb: 2 den 24 xber: A„o p„o p„r hoorn hernaerds gesonden reek„t 9 p:r C:

een pC: administratie ongelde

Lasten in dit Gouvernement

onkosten van schip en dienaeren 19 pC:

Retico van de Zee 6 pC:

in tressen op ’t uitgeschooten Capitaal @ p:C: 's jaars komt voor /m dat geleegen hebb

zijnde

p„r hoorn op den 6 maart /: s:/ verdebiteerd onder u„o Junij Reek„t pC:

Een en een halff pC administratie ongeldsn