closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Nageziey

W: H:s Burgaraaff:/

4

21

Lees

voor

voor

6 p„s

15

2

voor.

p„s

voor

eij

Zouratse

Koopmarischappen

deekens gec: groote Zourast kosten inkoekt zonder ongelden

Lasten van Batavia

onkesten van schip en dienaeren 7 1/5 pC:

Ratico van de Zee 9 pC:

inteess op het uitgeschoeten Capitaal @ pC: sjaars komt voor pm dat op d’ hoofd

hebben als zijnde deselve in aug„o 1786. p„s de diamant aldaar aangebragt en p:r ’t schipt

herwaards gesonden op den 27 xber: daar aan reek„t 17½ pC:

Een prC: administratie ongelde

Lasten in dit Gouvernement

onkosten van schip dienaeren 19 pC

Retico van de Lee 6 pt:

inteessen op ’t uitgeschoeten Capitaal @ pC: sjaars komt voor

die m geleegen hebben aanget: /: gem: bodem op den 4 febr: A„o p„o - koster inkoops ƒ 23: 8:

/m geleegen hebben aldeven aangeb: en vradwbet onder u„o Junij. J: 2:/ kosts inkoops 786:4: reek„t 6 pC:

/m geleegen hebben als even aanget: en verkogt onder u„o deezes kosten inkoops ƒ 11:10: —: reek„t pC:

Een e Een halff pt: administratie ongelden

Sprijen op palempooten kosten inkoops zonder engelds

Lasten van Batavia

enkesten van schip e dienaeren 7 7/5 prC:

Resico van de zee 9 prC:

inteessen op'l uitgeschooten Capitaal @ pC in 't saar komt voor / dat op d hoofdpe

geleegen hebben zijnde in April 1781. p„r 't huijs ter spijk aldaar aangeb: en heers geton

per den tempel den 23„e febr: 1785. reek„t 17¼ pC:

Eer p:C: administratie ongelden

van

plaats

meeu