closeTerug naar inventaris

Transcriptie

v d:' hoofd

’t schipt

plaats geleegen

meeuwtje

dat op

oofdplaets

heerds getonden

Transporteere

11

22

4

13.12

4

17

4

116

14

18 8

12

4

8

38

15 8

16

16 4

1.

4

1.19

24

38

22

3:17

12

4

1

120

1

61

11. 58

528.

14 8

182

182

inkoopstetn

met alle on„

gelden

3: 8

87

170

179

Zuijver

verkoopt

2

—„

winsten

12

12

verliest

1:9

18.

115

reek„t p:rC

1