closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Nagezien

W: H:s Burggraaff ./.

1.

Vervolg der Zouratse Koopmanschappen

P„o P„

Lasten in dit Gouvernement

enkosten van schip en dienaeren 19. p:rC:

Voor

Revico van de Zee 6 pC:

intressen op ’t uitgeschooten Capitaal @ pC: sjarb kemt voor

de ter

3 p„s die /m geleegere hebben alhier aangebragt op den 21 Junij desselfs Jaars met voorm: schip

en verdebiteerd onder a„o Junij J:L:/ Kostes inhoept ƒ 8 9 reek„t 13½ pC

ƒ 1

4„

die 322/m geleegen heeft als even aangebragt en verkogt onder ug deezes kostervin„

koops ƒ 2:16:8: reek„t 14¼ pCt

Een en Een halff prC: administaatie, ongelden

Pees

Chitsen Beeede ordinair van K2 wisa kosten inkoops zonder ongelden

Lasten van Batavia

voor

onkesten van schip en dienaeren 7 1/5 pC:

Retico van de Zee 9 p:rC:

intressen @ p:C: in ’t Jaar komt voor / dat op de hoofdplaast gelegen heeft zijn

de desel

per ’t schip trompenburg in April 1785 aldaar aangebragt en herwaards gesonden op

den tes

„pil den 14 Januj 1786. Reek„t 3 3/8 pC

Een pC: administratie ongelden

Lasten in dit Gouvernement

1554

onkesten van schip en dienaeren 19 pC:

Redico van de Zee 6 pC

intressen op ’t uitgeschooten Capitaal @ pC: Sjaars Komt voor 2/m dat

alhie

geleegen heeft zijnde aangebragt p„r gemelde bodem op den 7 Junij desselfde Jaar

verdebiteert onder ug deeles reek„ pC:

Een 2 Eer halfff p: C: administratie ongelet