closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Nageziey

W: H:s Burggraaff./.

400

50

Steenen

Voor

voor

250 /„s

150.

p„s

voor

voor

Vervolg der Zouratse Koopmanschappen

Zeep zouaatt kosten inkoopt zonder ongelden

Lasten van Batavia

onkesten van schip en dienaaren 710pC:

Resico van de Zee 9 pC:

desel

intressen op ’t uitgeschooten Capitaal @ pC: int Jaarkomt voor /m zijnde

schip

in de maand April p„r de geregtigheid van souratte aldaar aengebragt en p„o

Hoorn op den 24 xber: daar aen herwaerds gesonde rech„t 3 p:C

Een p:rC: administratie ongelden

Lasten in dit Gouvernement

onkosten van schip 3 dienaaren 19 p=C:

Redico van de Zee 6 pic:

Jntressen op ’t uitgeschooten Capitail @ p:C: 'sjaars komt voor

verd.

die om geleeger hebben als zijnde per de tempel dn 27 Junij geven gem: Jaar alhier aangeb:

en A„o Junij J: L:/ reek„t pC: kosten inkoops ƒ 36: 17: 8

die in geleegen hebben zijnde deselve per hoorn den 12 maart J:s:/ alhier aangebragt en verdebiteerd

12:8

onder A„o deeses reek„t 2 1/10 pC: kosten inkoops ƒ 27: 12: 8.

Een en Een halff p:r C: administratie ongelden

deekens gec: kleene Sourats koster inkoops zonder ongelden

Lasten te Batavia

onkosten van schip en dienaeren 7 1/5 pC

Redico van de Zee 9 pic:

Jntressen op't uitgeschooten Capitaal @. pC: sjaars komt voor /m: dat opdhoofdp

geleegen hebben zijnde deselve in september A„o p„o P„r Spaerenrijk van Jouratte aat eb: 3 J

hoorn op den 24„e xbrr: daar aan hernaerds gelenden Reek„t p:C:

Een p:C: administratie engelde

Lasten in dit Gouvernement

onketten van schip e dienaeren 19 p=C

Resico van de Zee 6 pC:

geb:

intressen a p:C: sjaus komt voor /m dat alhier geleegen hebben als zijnde

bodem op den 12 maart en verdebiteerd den 11 Junij :/ J: L:/ reekt 1 1/8 p:C:

Een , Een halff p:C: administratie en gelden