closeTerug naar inventaris

Transcriptie

zijnde

t en p„o t

2 aangeb:

„debiteerd

dat opd

rratte aan

zijnde

deselve

schip

verdebit:

5: —:

„12:8.

hoofdplate

geb: 8 76

geb: p: gem.

1

ƒ

6d

14

4

1

8

16

8

Transpor

412 12

516:

118:12

„13

13

12

5

3: 17: 8

17:0

198

17

6: 8

13:4

2 4

15

„—

13

17:

1:4

12

8

20

8

34

Transporteere

t

31

74

64

1

50

108.

ƒ 428:6

9

Jnkoopt tesn:

met alle

ongelden

ƒ 224.10

8

12 12

11

111

ƒ 398:1

zuijver

Verkoop

191

86

18

winsten

p

9

4:8

94

8

39

verliete

ƒ 33.10 8,

5 11

18

117

Reek„t

27

2