closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Nagezien

W: H:s Burggraaff:/

9

3

Pees

voor

voor

p„s

voor

voor

Vervolg der Zouratse Koopmanschappen

Baftas witte brede Zourats kosten inkoops zonder ongelden

Lasten van Batavia

onkosten van schip en dienaaren 775 p„r C„o

Resico van de Zeeg prC„o

Jntressen op op t' uijtgeschooten Capitaal d p„r C„o sjaars komt voor 2/m dat Casculeere

de hoofdplaats geleegen te hebben tot dat deselve met ’t schip den tempel der

14„ Ja„

1785. voor ’t waar banda gedestineerde en op Boeting vervallene schip de

vried

herwaards gesonden zijn reekent 11/8 p rC„o

voor Een p:C: administratie ongelden

Lasten in dit Gouvernementen

onkosten van schip en dienaaren 19 p„r C„o

Redico van de Zee 6 p„r C„to

Jntressen op ’t uijtgeschooten Capitaal @ p:s C: 'sjaar komt voor 2/m dat al hier ge

„gen hebben als zijnde. p„o Even gemelde bodem den 7 Junij alhier aangebragt

10

verdebiteerd onder ult„o deeses reeks„t 93¾ p„rC„o

Een, een halfp administratie ongelden

vlagge doeken in zoort kosten inkoops zonder ongelden

Lasten te Batavia

onkosten van schip en dienaaren 715. p„r C„o

Resico van de Zee 9 p„r C„o

intressen op ’t uijtgeschooten Capitaal @ p: C: sjaars komt voor 3/m dat op de hoopplaa

per

Calculatieft geleegen hebben zijnde bij factuur niets genoteerd tot dat deselve

lempel op den 14„e Januarij 1786 herwaards gesonden zijn Reekent 17/8 p:rC:

Een p„rC: administratie ongelden

Lasten in dit Gouvernement

onkosten van schip en dienaaren 19 p:C:

Resico van de Zee 6 p:C

gel

Jntressen op ’t uijtgeschooten Capitaal @ pC: sjaars komt voor 2/m dat alho

62a

hebben, zijnde deselve den 7„e Junij 1786 per gemelde boden alhier aange

verdebiteerd onder ult„o deeses reek„t p:C:

Een een halff p:r C: administratie en gelden