closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Notitie Weegens den Handel te Maccasser

De Contanten waaren onder ultimo Augustus A„o 1788:

Ten Hoofd Comptoir

In de Groote Geld Cassa

ƒ69043: 10:

Aan Ducatons

16219: 16:

Paijement N: N:

6277

10:

Spaans aan kopstukken

8830:

100370

Duijten Koopere

2356

In de kleene winkel

4751

_„o Cassa

op onderhoorige Comptoiren

Somma

2769.

De entar den de Aardel erant bisetag

Op geld der betaalde zoldijen zoo hier als op de buijte Comp„

5034.

9.

„toiren

19.

ƒ10.80.3:

Teld

De Inkomsten

1372: 19

'S Heeren Geregtigheijd of de 20=ste Penning

2925

5.

De Zeeguls

.

35640

Pagt der in en uijtgaande Regten

2610.

6:

Top baanen

_„o

363:

_„o„ van ’t slagten van ’t Vhee

4890:12:

_„o der Sterke Dranken

1890: 18

_„o Chineese Hoofdgelden

100 6:10:

_„o Hollandse Bazaar

'T Zaleijereese en Biraas Tribuijt, aan kleeden Lond, Cattoen,

1669

1:

en Paal geld van Maros

18

690 8.

De Thiende van de Zuijder en Noorder Provintien

9:

ƒ 700 81:

Addeert.

deeser

4468

Daar en teegen is ten lasten, afgeboekt

Dus de zuijvere winsten en Inkomsten monteeren

De Memorie van Menagie steld

Dus Minder winsten en Inkomsten

10:

16:

2:

16:

8

8

107478

36791

ƒ144269

8

8

8

ƒ 65613

82500

ƒ168.86.

Nagezien

A Klop

52

14:8:

4: 8:

19:

2:

18: —: