closeTerug naar inventaris

Transcriptie

A1kaertn

De Ordinaire Lasten deesel Gouvernements D' A„o 178 2/8: bestaan in de Volgende

Land Zoldijen

Over betaalde zoldijen aan de Dienaaren met de sesthiende Stuijvers op Geld

89798:19

Inlandse Dienaars Maand Gelden

J: Maleijdsche Leer Meester

148: 10::

1: Inlandsche Schrijver

297

Eerste zendeling

237:

12

1: tweede

_„o

126: 13

8

1: derde

118: 16.

1: Schoolmeester

237:

12: —:

1166: 3:

Bandzoenen Ordinair aan 937: koppen als

812: koppen ten deesen Casteel

8.

ƒ44243

23:

_„o op Bima

963

8:

40:

_„o

de Posten Boelecomba en Bonthain

8:

17.

8

17

18:

_„o Zaleijer

792

8

44:

_„o Maros

1898:17

49615:11:

Onkosten ordinair, zoo hier als op d’ buijten Posten

wakskaarsen en olij

2556

10:

ƒ

Buskruijd en Lond

443

10

Geweeren en wapentuijgen

1608

schreijff en ambagts Gereedschappen

1198

12

medicamenten

1742

10.

8:

Onderhoud van de Hall

120

16.

8

g’gagieerdens

16.

1438

Huijshuur

8.

19.

843.

Onderhoud der Medicinaale winkel ’sComp„s groote Geld Cassa, de

huurlingen, onbequaam geraakte Goederen; Brandhout

Bamboesen, Adappen, Rottings en wersmeer tot dagelyks ge„

2:8

22451.

12497: 18.

8

„bruijk

Onkosten Extra Ordinair, zoo hier als op de

3520: 4: 8

Buijten Comptoiren

Timmeragie en Reparatie,

of 't noodig onderhou„

4334: 14:8

den, Repareeren, van sComp„s wooningen, Pakhuijsen en Bruggen

1:18.

374

Schenkagie Reekening

Scheeps Zoldijen

weegens verstrekte maand gelden aan de scheepelingen van ’t

schip Hoorn

En de vertheerde Hospitaals guastos

550: 5: 8

Scheeps Onkosten

'T geen aan ’t schip Hoorn verstrekt is

ƒ828:7: 8

ƒ17364: 6: 8

Transporteere