closeTerug naar inventaris

Transcriptie

l

P„r Transport

Onkosten van Chialoupen en minder Vaarthuijgen als

61:

voor Brandhout

voor Takalagie, Ammunitie en verdere Equipagie mitsgaders no„

dige Reparatie aan onbequaam geraakte Goederen

6620.

Nagtligten

3

336

Onkosten van Leijflijgenen over 10: stux

Onkosten van ’t Hospitaal

Over 240: Koppen à 5: Stuijvers ieder 's daags Indiaas geld door den aanderen

ge

11

reekent en 12: maanden aan Contant uijtgereijkt

1115

voor Reijst aan de zelve

90.

4:

Lijwaaten tot verband Doek, arak, Nagtligten Brandhout, en

Diverse benodigheeden

6

89

8

Medicamenten voor 240: koppen â 1: H„ Indiaas ieder nagt

213:

8

ƒ 2315.

4:

Teld

3:

Gaat of voor de vertherde halve Gagie

920

Fortificatie als

voor Matteriaalen, Pick, Harpuijs, tot Reparatie der Punten en Conserveering der

Affuijten, Barieren, zoo hier als op de buijten Posten

Condemnatie en Confiscatie

Voor 4: Iustitie Dienaaren

380

voor ’t Executeeren van Een misdadige, De vertheerde Boeij quastos

en wersmeer van diverse Crimeneele gevangene, Item ’t verwerkte ter

390.

dienste der Iustitie, en de Raadkaamer

9

Onderhoud der Gecondemneerdens, kettings en spring beugels

385: —:

De Generaale Lasten en Ongelden Sommeeren

De Respective Lastposten bij memorie van Menagie bepaald bij den

aanderen G’addeert monteeren

zoo koomende gevallene Lasten meerder te bedraagen

Augustus

Maccasser in ’t Kasteel Rotterdam adij ultimo

Nagereekent

G

A Derno

Aag over:

1:

8

A=

8

8

8

Nagezien

A Klop

53.

6.

8

ƒ 173640:

5:

7017

8

18.

175:

8:

1395.

6:

1299

1085: 12: 8

8

ƒ184613:9.

144323: —:

8:

ƒ 40290.

9: —:

1788: