closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Supplicaat 18

voor Nederland

Batavia

Aan zijn Hoog Edelheijd

Den HoogEdelen Hoog Agtbaare Weijdgebiedende Heer

M=r

Willem Amold Alting

van weegens den staat der vereenigde

Neederlanden en de generaale

Georrrooijeerde Oost in disihe Compagnie

Gouverneur Generaal.

Neevens

De WelEdele Groot Agtbaare Heeren

Raaden van Neederlands india kar

HoogEdelen Hoog Agtbaare Weijdgebiedende Heer

en

WelEdele Groot Agtbaaren Heeren.

wij hebben d’eer Uw Hoog Edelheedens needrigts te bedeelen dat op den 4

deezer voor taboeni auw zijn g’arriveert de scheepen Iagtrust en ’t meeuwtje

per dewelke wij d’ eer gehad hebben te ontfangen uw Hoog Edelheedens zeer geve

nereerde letteren van den 23 Meij en 8 Iulij Iongtsleeden welkers beantwoor

ding wij de vrijheijd gebruijken tot een naadere geleegentheijd uijt te stellen

Ook zijn van sourabaija en Sumanap een particuliere ingehuurde

Chialoep en eenige mindere vaartuijgen g’arriveert dewelke met de scheepen gelaaden

hebben diverse goederen in voldoening van onze Eijseh, beneevens Europeeze en

Inlandsche manschappen provisien en ammonietie voor de Expidietie dan dewijl

de onlusten ten eenemaal opgehoude zijn gelijk wij d’eer gehad hebben W Hoog

Edelheedens bij onze zeer geringe Letteren van den 6 Augustus te bedeelen, zoo

gebruijken

duspl:

zen

178