closeTerug naar inventaris

Transcriptie

gebruijke wij de vrijheijd ’t scheepje ’t meeuwtje bij deeze met dies Laading en Europeer

manschappen voor de Expidietie naar java te rugte zenden zoo als wij meede heede

dawaarts te rug zenden d’ g’'arriveerde twee Compagnien madureesen en een halve Compagnie

Sumanapse krijgels, en zullen bij eerste geleegentheijd met een onzer vaartuijgen dein de

gepasseerde maand alhier g’arriveerde 60 Sumanapse krijgers meede te rug zenden

waar meede wij hoope te voldoen aan de hoog gerespecteerde beveelen van Uw Hoog

Edelheedens om geen verdere onkosten te maaken en waar naa wij niet zullen

mankeeren ons stiptelijk te gedraagen

Waarmeede ons de eer aanmaatige met verschuldigde

Eerbeed en regpeet te zijn

Hoog Edelen Hoog Agtbaaren Weijdgebiedende Heer

in

WelEdele Grodt Agtbaare Heeren

Uw HHoog Edelheedens Onderdaarige en

Gehoorzaam en Dienaargen

Banjermassing Tatas

den 12 September 1788

C: Hogman

J: Matthijszen

J:V: Du Lort