closeTerug naar inventaris

Transcriptie

153

vor

I: E: wij hebben d’eer deeze te doen verzellen van Een

Duplipaat van onze zeer geringe Letteren van den 21 p=o

Beneevens

Een Duplicaat Iaarlijksche Monstervol Suldato ult=o

korte sterkte Iunij 1788.

ƒ 28

duspl:

zem