closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Duplyaat voor Nederland

Aan zijn Hoog Edelheid

Den Hoog Edelen Hoog Hysbhaden Meijdge Einder dese eer

M:r Willem Arnord Alling

Van weegens den staat der Vereer

nigde Nederlanden, en de Generaale

G'extroijeerde Oostsondische Com„

pagmie Gerverneur Generaal:

Nieeems.

De wee Edele Groot Agtbaare Heeren

Raaden Van Nederlands Ien die Et dr W:

Hoog Edelen Hoog Agtbaaren Weijdgebidenden Heer

En

Wel Edele Groot Agtbaare Heeren.

§ 1. Noopens

BBrieven E„ Prepieren hebben wij d'her uw Hoog Edelheder:s

te bedeelen dat wij op den 12' Leptb:r 'T geluk gehad hebben

Den det bungesanstuwwe ons Vereert te zien met HoogsderZ dver Zeer ge„

Hoog Edelheedens G Einde

e deee

venereerde Letteren van den 23 Meij Iongstleeden met di e

bijlaagen

duspl:

zen

198