closeTerug naar inventaris

Transcriptie

bijlaagen zullende neet mankeeren ons na

dies in houde te gedraagen.

§2: zullen meede niet mankeeren ons Omtren

de bezorging der papieren voor Nederland stij

Noopens de besorging

der papieren voor

telijk te edrargen aan uw Hoog Edelheedens zeer

Nederland.

Gevenereerde Ordre en t toege zondene Extract vand

Opperhoofd van 'T Generaale Soldij Comptoir.

Omtrent:

P 3.

Vaartuijgen hebben wij d’ Een Uw Etoog

En

scheepen

Edelheedens te bedeelen dat scheon 'T schip Jagt„

Saaivemment van 2

vaoe Tabenjouw was gearriveerd

schip Iagtrust.

7itst bereets den 4. September 'T zelm eerst op

den 10 october alhier is gekoomen, zijnde Do

oorsaakt door de gestaadige noordelijke winder

En dat dien Bodem te westelijk was Ver„

Vallem en Vast geraakt en Ook om dat wst

wat diep gaat om over de zeebank te koomen.

zijnde genoodzaakt geweest t zelve door onde

Vaartuigen te doen Lligten, en alsoo die niet

hoerijkende waaren nog een particuleere Chiala„

Voor een togt daar toe moeten gebruyken.

4. Zullen niet manheeren Oms omtrent de verstuekken

Omtrant de Verstrekking

der Randsoenen der 6 den rantsoenen Vam de Equipagie den alhee

aan koomende Vaartuygen sceptelijk gedraagen naarde

Aan komende Zee„

vaaronde

door5

daar op uw Hoog Edelheedens Gestelde ordre

85

alsoanae

alhier

Zeeva