closeTerug naar inventaris

Transcriptie

5

De

De Overheeden Van 'T schip Iagtrust - hebben

Noopens di men uijtgelee

hunne laading behoorlijk Conform factuur uijtgeleevert

bende CCappus olij waar

Voor de overheeden belast

Excepto 1038 kannen Chappus olij waar voor dezelv

zijn

naar usantie met 12. Capitaal advans zij n belast

geworden, Ook zullen uw Hoog Edelheedens uijt

Verklaaring enoopens Ele.

de deeze onder N:o 19. Der Zellende Verklaaren

ontfangene ijzere en

steede van een kooper des geliedeer de kunnen beoogen dat wij in steede

Geld balans

van de en de factuur bekent gestelde Korpere

Geld Balans een ijzere ontfangen hebben die wijd

geen kruijt Balam kunnen gebruijken

Dewijl de west Moussen op handen is zoo laaten ’t

69

scheepje Iagtrust bij deeze weeder Costij waart

v: Istrek van 't Schip

Tagtrust en dies

resourieeren zij onde belaaden met 215540.

Laading

swarte en 1499 Ebd: wijste Peeper en eenigs toff

goud bedragende volgens de deeze verzellende factuure

met dies dijgelden ƒ 29874: 2:

§ 10. Orden de

Procuccten Venden wij Ous Ven plgt d1er Hoog Edel heden

de naadeelige rapporten

te bedeelen dat van den Nieuwen peeper Cogst nog meds

Omtrent den adr

engezaamelt is, en dezelve Volgens Rappouten der Inlandens

staande peeper

In zaam

veel minder zal zijn dan die van ’t voorige Jaak

om reeden de gestaadige voorgaarige reegen de welke

bloeijzel veel beschaadigt heeft, en tuschen 's schep aan de„

Voolen en werd gelet op de vermeerdering van dat product

§11.

Den gantschen peeper Inzaam heeft in 's af gesloote boekjae„

De Peeper Inzaam van 'T

bedraagen 567452 1/2 Penden, gelijk wij d’ Eer hebben 11o

Boekjaar 1787/8.

Hoog Edelheedens hier Onder en Venvolgens aan te toonen

De

6„